تاریخ : 24 مهر 1395
کد 2

موقعیت جغرافیایی

شهر آوه با مختصات جغرافیایی 50 درجه و 25 دقیقه طول شرقی و 34 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی در 25 کیلومتری جنوب شرقی ساوه و در حدود 20 کیلومتری باختر قم برکنار رودگاوماها (گاوماسا) قراردارد. این شهر از جنوب به کوه قدمگاه و از غرب به کوه پلنگ محدود می شود.ارتفاع شهر آوه از سطح دریا 1005 متر است و آب و هوایی گرم و خشک(تقریبا کویری) دارد.