تاریخ : 30 مرداد 1402
کد 140270

گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ را اعلان عمومی می نماید.

لینک دانلود گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ شهرداری آوه