تاریخ : 30 مرداد 1402
کد 140254

گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ به استناد ماده ۷۱ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است هر ۶ ماه یک دفعه آمار کلیه‌ عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آن را برای اطلاع عموم منتشر نماید و شهرداری آوه نیز جهت ادای وظیفه قانونی خود در این ماده، در یک اقدام، گزیده ای از عملکرد خود در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ را اعلان عمومی می نماید.

لینک دانلود گزارش اقدامات و عملکرد شش ماهه دوم سال 1401 شهرداری آوه