تاریخ : 3 اردیبهشت 1402
کد 14025

نصب و راه اندازی یک دستگاه تلویزیون شهری جنب ساختمان اداری شهرداری آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ یک دستگاه تلویزیون شهری به منظور ارتقای فرهنگ شهروندی و شهر نشینی و پخش محتوای مناسبتی و آموزشی در فروردین ماه ۱۴۰۲ همزمان با ماه مبارک رمضان جنب ساختمان اداری شهرداری آوه نصب و راه اندازی گردید.