تاریخ : 20 مرداد 140
کد 140228

برگزاری جلسه کمیته فنی استانداری در شهر آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ جلسه کمیته فنی استانداری مرکزی مورخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ با حضور مهندس نمک کوری، اعضای کمیته، مهندس محمدی شهردار، مهندس پاکدامن مسئول فنی شهرداری، محمدیاری رئیس و اعضای شورای اسلامی در محل شهرداری برگزار گردید همچنین بازدید میدانی از سطح شهر صورت گرفت.