تاریخ : 10 اردیبهشت 1401
کد 14018

پروژه های عمرانی/ اجرای عملیات زیرسازی لاین شمالی بلوار شهید فخری زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ عملیات زیرسازی لاین شمالی بلوار اصلی شهر (بلوار شهید فخری زاده) در حال انجام می باشد.