تاریخ : 30 اردیبهشت 1401
کد 140123

پروژه های عمرانی/ اجرای عملیات پخش و توزیع آسفالت لاین شمالی بلوار شهید فخری زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ عملیات پخش و توزیع آسفالت لاین شمالی بلوار اصلی شهر (بلوار شهید فخری زاده) در حال انجام می باشد.