تاریخ : 16 اسفند 1400
کد 140054

روز درختکاری؛ غرس نهال در بلوار شهید فخری زاده

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ در آستانه نوروز ۱۴۰۱ و به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی روز یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ غرس نهال توسط اعضای شورای اسلامی، شهردار و کارکنان شهرداری آوه در رفیوژ بلوار شهید فخری زاده شهر آوه صورت گرفت.