تاریخ : 21 دی 1400
کد 140037

برگزاری کارگاه آموزشی ازدواج مناسب، سالم و پایدار

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ در راستای مصوبات شورای فرهنگ عمومی شهر آوه و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و با همکاری ادارات ذیربط؛ کارگاه آموزشی ازدواج مناسب، سالم و پایدار با حضور عموم شهروندان محترم روز دوشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ در مدرسه شهید محمود واحد شهر آوه برگزار گردید