تاریخ : 7 آذر 1400
کد 140025

احداث ایستگاه هواشناسی در شهر آوه

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر آوه؛ جلسه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر آوه با مدیر کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص احداث ایستگاه هواشناسی شهر آوه با حضور خیر محترم آقای مجید خلیلی تهرانی روز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰ در محل دفتر شهردار آوه برگزار گردید.
مکان ایستگاه هواشناسی در ورودی گلخانه فاز دو کنار ایستگاه گاز خواهد بود این زمین با عنایت آقای خلیلی تهرانی خیر محترم شهر واگذار شد و ایستگاه هواشناسی خودکار با تجهیزات آلمانی به زودی توسط اداره کل هواشناسی استان احداث خواهد شد.